AVG richtlijnen

Ook wij als muziek vereniging dienen ons sinds 25 mei 2018 te houden aan de Europese wetgeving m.b.t. bescherming van persoonsgegevens. Ondanks alle inspanningen die wij als vereniging doen om ons hier aan te commiteren kan het helaas toch gebeuren dat er persoonlijke informatie ongewild beschikbaar komt op één van onze media. Eén van de dingen waar wij als vereniging toe verplicht zijn is hier op een adequate en juiste wijze mee om te gaan. Zo zal z.s.m. actie worden ondernomen om publicatie te corrigeren en waar nodig rectificeren. Ook bestaat de plicht om misplaatste content te melden bij de daarvoor bedoelde instanties. Mocht u daarom op enige wijze informatie op onze site of andere media tegen komen willen we u verzoeken dit z.s.m. aan ons te melden.

Mocht u belangstelling hebben voor de wijze hoe wij omgaan met deze wet en regelgeving, dan kunt u dit hier lezen.